DOSKONALENIE ZAWODOWE

 

ALICJA BUCZEK

Nauczyciel Dyplomowany

Pracuje jako nauczyciel od 1982 roku w:

1.      Przedszkolu nr 18 w Tychach (1982-1987)

2.      Przedszkolu nr 11 w Mikołowie (1987- 1988)

3.      Przedszkolu nr 2 w Mikołowie (1988 do nadal)

Lp.

Temat szkolenia

Organizator

Czas trwania

Data ukończenia kursu

1

Korespondencyjny kurs języka angielskiego

CEAC Polonia– Warszawa

2 lata

09.11.1994

2

Metody aktywizujące w pracy z grupą                        

PSPiA KLANZA- Lublin

20 godz.

23.02.1997

3

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu

ZSiPM– Mikołów

44 godz.

11.06.1997

4

Terapia zabawowa w wychowaniu przedszkolnym

WOM– Katowice

20 godz.

29.04.1998

5

Kurs podstawowy w zakresie bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy

OKZ– LENAX

21godz.

13.05.1998

6

Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

PSPiA KLANZA- Lublin

20 godz.

28.03.1999

7

Plastyka w stymulowaniu rozwoju dziecka

WOM Katowice

20 godz.

10.02.2000

8

Proste tańce integracyjne

PSPiA KLANZA- Lublin

20 godz.

02.04.2000

9

Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym cz.I (E.Gruszczyk_Kolczyńska)

Usługi szkoleniowe pedagogiczno-psychologiczne– Warszawa

20 godz.

21.01.2001

10

Stare i nowe zabawy podwórkowe

PSPiA KLANZA- Lublin

20 godz.

25.03.2001

11

Kierowanie własnym rozwojem zawodowym

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Mikołów

15 godz.

23.04.2001

12

Kurs komputerowy

Ośrodek Informatyki w Sosnowcu

15 godz.

23.05.2001

13

Glottodydaktyka Przedszkolna i wczesnoszkolna (B.Rocławski)

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEM- Gdańsk

150 godz.

2000/2001

14

Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym cz.II (E.Gruszczyk_Kolczyńska)

Usługi szkoleniowe pedagogiczno-psychologiczne– Warszawa

20 godz.

07.10.2001

15

Zabawy ruchowo muzyczne w przedszkolu

WOM– Katowice

10 godz.

10.12.2002

16

Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Mikołów

10 godz.

07.05.2002

17

Tańce, zabawy i piosenki dla dzieci i rodziców

PSPiA KLANZA– Lublin

20 godz.

13.10.2002

18

Badanie kompetencji dzieci do uczenia się matematyki

Usługi szkoleniowe pedagogiczno-psychologiczne– Warszawa

5 godz.

14.11.2002

19

Aktywność muzyczno ruchowa dzieci

FKK Beata Kubiak

20 godz

28.09.2003

20

Bajki, nie- bajki. Zastosowanie metafory w pracy z dzieckiem. Inspirowanie teorią Ericksonowską

ROM-E „Metis

20 godz

19.02.2004

21

Muzyka i taniec w wychowaniu przedszkolnym

Szkolenie KCEN

4 godz

4.02.2004

22

Tańce integracyjne- zabawy ruchowo- muzyczne w przedszkolu

RODN „WOM”

5 godz

31.03.2004

23

Terapia Pedagogiczna

Kurs kwalifikacyjny

270 godz

2003/2004

24

Trening twórczości i umiejętności poznawczych

Mariówka; Centrum Szkoleniowe Klanza

50 godz

3.10.2004

25

Przyczyny niepowodzeń i trudności szkolnych- podejście kinezjologii edukacyjnejCentrum Promocji i Szkolenia PERFEKT

Warsztaty

2 godz

29.11.2004

26

Kinezjologia Edukacyjna „Brayan Gym”. Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison

Kurs

32 godz

13. 03.2005

27

Jak mówić, żeby nie stracić głosu. Emisja i higiena głosu nauczyciela

Wydawnictwo Yuka

5 godz

31.03.2005

28

Parening w Wielkiej Brytanii

Seminarium; Metis w Katowicach

5 godz

10.11.2005

29

Medytacja i joga dla dzieci

RODN”WOM’ z siedzibą w Rybniku

8 godz

26.11.2005

30

Zabawa z muzyką klasyczną, jako forma kształtowania zdolności muzycznych dziecka

Warsztaty metodyczne; Centrum kształcenia „Grant

5 godz

27.01.2006

31

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Konferencja szkoleniowa w Marklowicach; Kur. Ośw. w Rybniku 

5 godz

7.12.2006

32

Grupy wsparcia dla rodziców- Gordon

Przedszkole nr 12 w Mikołowie

 16.01- 15.05.2007

 

33

Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem- Kurs Języka migowego

Polski Związek Głuchych w Katowicach

 

 5.03- 4.04.2007

34

Jesienno- zimowe zabawy muzyczno- plastyczne

Firma szkoleniowa INTEGRO

4godz.

11.10.2007

35

Spotkania Przedszkolaka z przyrodą

CKN LIBRUS

4 godz

30.10.2007

36

Muzyczny folklor dziecięcy

Firma Muzyczna „Synkopa”

5 godz

 12.11.2007 

37

Poznajemy Nasze przedszkole

 

 

11.02.2008

38

Papierowe Czary

Odek Doradztwa Metodycznego „Metres”

5 godz

16.05.2008

39

Skuteczność Realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka

Sokrates- Grupa edukacyjno szkoleniowa

6 godz

17.09.2008

40

Kurs podstawowy Pierwszej pomocy Przedmedycznej

Maltańska Służba Medyczna Pomoc Maltańska Katowice

16 godz

17.09.2008

41

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I

Szkoła dla rodziców i wychowawców

40 godz (23.09-25.11.2008)

 

42

Drewniane Czary

METRIS

2 godz

20.05.2009

43

Edukacja przyszłości. Dialog przedszkola i szkoły

Miesięcznik „Bliżej Przedszkola”

7 godz

26.11.2009

44

Konstruowanie programów indywidualnych do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym

Miesięcznik „Bliżej Przedszkola”

7 godz

26.11.2009

45

Dziecko zdolne w przedszkolu

 

5 godz

11.05.2010

46

Zimowe Nastroje. Muzyczna Akademia Przedszkolak. cz. 3

Ośrodek Doradztwa Metodycznego METRIS

5 godz

15.09.2010

47

Ewaluacja wewnętrzna zgodnie z podstawowyi kierunkami polityki oświatowej oraz priorytetowymi zadaniami z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok 2010/2011

Centrum Kształcenia Nauczycieli LIBRUS

4 godz

29.11.2010

48

Działalność pedagogiczna przedszkola, a podstawa programowa- niepokoje i realia

Auditorium Maximum Uniswersytetu Jagiellońskiego- Kraków

5 godz

28.02.2011

49

Matematyka na wesoło- zabawy i gry dla dzieci w wieku przedszkolnym

Ośrodek Doradztwa Metodycznego METRIS

 

14.03.2011

50

Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna

BPPSiE- Oświęcim

2 godz.

16.05.2011

51

Zdrowy kręgosłup w przedszkolu- proste plecy

Akademia medyczna w Katowicach

2 godz.

16.06.2011

52

Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna

Beata Sobczyk – szkolenie Rady Pedagogicznej

3 godz.

25.08.2011

53

Muzyczna Akademia Przedszkolaka- Wiosenne porządki

Ośrodek Doradztwa Metodycznego METRIS

3 godz.

5.10.2011

54

Wykorzystanie literatury pięknej w zajęciach z dziećmi przedszkolnymi

 

5 godz

23.11.2011

55

Od wiosny do zimy razem się bawimy

Centrum Szkoleniowe KLANZA

20 godz.

17-18.02.2012

56

VII forum Wychowania Przedszkolnego

Audytorium Maximum UJ Kraków

 22 godz

 18-20.04 2012

57

 Nauka rytmu dla każdego

SURYA integracja dźwiękiem 

 5 godz.

 6.10.2012

58

VIII Forum Wychowania Przedszkolnego

Bliżej Przedszkola- Kraków

24 godz

10-12.04.2013

59

Wszystko zależy od nauczyciela Przedszkola

Bliżej Przedszkola- Kraków

7 godz

 24.10.2013

60

Powietrze, zanieczyszczenie hałasem i światłem

Katowice Ogólnopolski Klub ekoEdukatora

3 godz

25.11.2014

61

Taneczne podróże

P-12 Mikołów Studio Tańca i Muzyki „Rytm”

3 godz

29.11.2014

62

Uciekła piosenka przez okno

P-12 Mikołów Studio Tańca i Muzyki „Rytm”

10 godz

29.11.2014

63

Mapy mentalne

FRSE Warszawa (eLearning)

 

07.02.2016

64

Posługiwanie się narzędziami eTwinning- Detskop i Twin Space

FRSE- Warszawa

2 godz

4.02.2015

65

Podstawy obsługi i wykorzystania programu GIMP

MODM Białystok (eLearning)

20 godz

13.02.2015

66

Tydzień z TIK dla najmłodszych

FRSE Warszawa (eLearning)

16-22.03.2015

13.04.2015

67

Tydzień z Książeczką elektroniczną

FRSE Warszawa (eLearning)

23-30.03.2015

27.04.2015

68

Tydzień na projekt

FRSE Warszawa (eLerning)

23-02.03.2015

23.03.2015

69

Tydzień z komiksem

FRSE Warszawa (eLerning)

23-02.03.2015

23.03.2015

70

10 Forum Wychowania Przedszkolnego

Kraków- Wieliczka (Bliżej Przedszkola)

28 godz. (15-17.04.2015)

17.04.2015

71

Letnie nutki

P2 Mikołów- Centrum Edukacji Artystycznej MUZYLEK MONI Kraków

 

20.05.2015

72

Odpowiedzialność prawna nauczycieli

P13 Mikołów;

 

26.10.2015

73

Tydzień mapą mentalną

FRSE Warszawa (eLerning)

01.02-08.02.2016

02.03.2016

74

Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?

FRSE Warszawa (eLerning)

15.02-15.03.2016

04.04.2016

75

Tydzień z survivalem w języku angielskim

FRSE Warszawa (eLerning)

13.06-20.06.2016

04.07.2016